Actividades

As Actividades da Fundación son as seguintes:

- Principal: educativa (educación formal comprendida entre as etapas de EI, EP, ESO)

-Cultural:

Exposicións: "Historia dun modelo de Escola".

Actuacións do grupo musical da Escola. 

Reunións de Antiguos Alumnos.

 

- Acción Voluntaria: A Fundación desenvolve un proyecto de Acción voluntaria co fin de desenvolver o proceso de Comunidade de Aprendizaxe. A participación dos voluntarios/as no proxecto ten un recoñecemento oficial das horas empregadas no mesmo.

- Colaboración con entidades: A Fundación cede espazos para o desenvolvemento de alfabetización de adultos en horario de tarde, organizado pola Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo.

 - Obra Social: Becas que destina la Fundación para comedor escolar y material escolar.

© Escolas Nieto 2021